Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαίδευση και Ποιότητα στο Ελληνικό Σχολείο: Εισηγήσεις Διημερίδων

Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 118

 

Εκπαίδευση και Ποιότητα στο Ελληνικό Σχολείο: Γενικά Ερευνητικά Δεδομένα και Πρώτες Διαπιστώσεις

Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 30, 31 - 62

 

Η Ποιότητα στην εκπαίδευση: Έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 16 (Περιεχόμενα - Πρόλογος), 17 - 24 (Εισαγωγή), 25 - 62 (Θεωρητικές παραδοχές),
63 - 70 (Μεθοδολογία), 71 - 88 (Διοικητικό πλαίσιο), 89 - 196 (Περιεχόμενο σπουδών),
197 - 240 (Καινοτόμα προγράμματα), 241 - 280 (Αξιολόγηση του μαθητή), 281 - 326 (Υλικοτεχνική υποδομή),
327 - 356 (Εκπαιδευτική έρευνα), 357 - 390 (Επιμόρφωση εκπαιδευτικών),
391 - 436 (Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου), 437 - 466 (Οικονομικοί πόροι), 467 - 534 (Κοινωνική αποδοχή),
535 - 602 (Συνοχή παραμέτρων), 603 - 608 (Παράρτημα)

 

Τμήμα Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Δημήτριος Βλάχος Πρόεδρος του Π.Ι.,
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Ιωάννης Α. Δαγκλής
Πρόεδρος του Τμήματος Ποιότητας του Π.Ι.

 

 

12/10/2009

Πηγή: www.alfavita.gr