Εκπαιδευτικά Νέα

Η ανάγκη αναβάθμισης του Λυκείου και η μετατροπή του εξεταστικού σε ένα σύστημα πρόσβασης που θα περιλαμβάνει εξετάσεις για το (εθνικό ή όποιο άλλο) απολυτήριο συνυπολογιζομένης της απόδοσης στο Λύκειο και στη βάση των κριτηρίων που θα θέτουν τα ίδια τα ΑΕΙ αποτέλεσαν την κοινή παράμετρο των προτάσεων στο πλαίσιο του επιστημονικού συνεδρίου που διοργάνωσε η ΠΟΣΔΕΠ το διήμερο Παρασκευή-Σάββατο. Με δεδομένη την κατεύθυνση της αλλαγής, οι φορείς που συμμετείχαν στο συνέδριο, αφού εξέφρασαν την ελπίδα να συνεχιστεί και να τελεσφορήσει ο διάλογος για τις αλλαγές, προέβησαν σε διαπιστώσεις οι οποίες συνέκλιναν σε αρκετά σημεία. Για παράδειγμα, οι πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Ηταν περισσότερες οι απόψεις που ενέκριναν την ύπαρξη εξετάσεων, έστω σε ένα μικρό αριθμό μαθημάτων, για την απόκτηση του εθνικού απολυτηρίου -σύμφωνα με την καταγεγραμμένη θέση του ΠΑΣΟΚ- ή όποιου άλλου ανάλογου τίτλου, ενώ η ευθύνη της διεξαγωγής και συνεπώς της τήρησης του αδιαβλήτου παρουσιάζεται σταθερά ως άρρηκτα συνδεδεμένη με το υπουργείο Παιδείας. Για τον τελικό βαθμό, πάντως, ευρεία αποδοχή έχει η άποψη για τον συνυπολογισμό της απόδοσης στο Λύκειο καθώς συνδέεται με τη γενικότερη αναβάθμιση της βαθμίδας.

 

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο των ΑΕΙ, κοινή παράμετρος παραμένει η ανάληψη της ευθύνης για τον καθορισμό των κριτηρίων εισαγωγής [αριθμός μαθημάτων, ελάχιστη βαθμολογία με όποια διαβάθμιση απαιτηθεί από το είδος των σχολών (μεγάλης ζήτησης, ομοειδών τμημάτων κ.ά.)]. Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, επίσης, θα καθορίζουν τον αριθμό εισακτέων, σύμφωνα με την πάγια θέση πανεπιστημιακών και διοικήσεων. Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα επιμέρους ζητήματα, η επισήμανση για εντατικότερη προετοιμασία των φοιτητών (με περισσότερα μαθήματα διδακτικής, μεταπτυχιακά κ.ά.) στις καθηγητικές σχολές.

 

Στο συνέδριο κατατέθηκαν δύο εναλλακτικές προτάσεις της ΠΟΣΔΕΠ, η πρόταση της συνόδου των πρυτάνεων, ενώ τις γνωστές τους θέσεις επαναδιατύπωσαν οι κ. Γ. Μπαμπινιώτης και Θ. Βερέμης εκφράζοντας την ελπίδα να συνεχιστεί ο διάλογος. Για τον τελευταίο, πάντως, το υπουργείο έχει δώσει το στίγμα με τη μετατροπή του ΕΣΥΠ σε ανεξάρτητη αρχή και την ένταξη αρκετών εκ των προαναφερόμενων προτάσεων στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του διαλόγου.

 

19/10/2009

Πηγή: www.enet.gr