Εκπαιδευτικά Νέα

Με αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο και με νέα δεδομένα θα συνεχιστεί ο διάλογος για τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου συναντήθηκε ήδη τόσο με τον πρόεδρο του ΕΣΥΠ Θ. Βερέμη όσο και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ) Γ. Μπαμπινιώτη, οι οποίοι την ενημέρωσαν για τη δουλειά που έχει γίνει. Στα χέρια της υπουργού βρίσκεται επίσης ο φάκελος με τα πορίσματα των επιτροπών για όλα τα επιμέρους θέματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το «αγκάθι» του διαλόγου που είναι το νέο σύστημα πρόσβασης σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ο φάκελος θ' ανοίξει ξανά, αφού το όποιο σύστημα τελικά επιλεγεί από τη νέα κυβέρνηση προϋποθέτει ριζική αλλαγή σε όλη τη δομή του λυκείου, αναπροσαρμογή στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και φυσικά αποδοχή από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Εθνικό Απολυτήριο

Το Συμβούλιο στο πόρισμά του περιλαμβάνει όχι μία, αλλά περισσότερες προτάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πιθανότερο σενάριο γύρω από το εξεταστικό, πάντως, είναι η εφαρμογή του θεσμού του Εθνικού Απολυτηρίου που είχε εισηγηθεί το 1996, ως υπουργός Παιδείας τότε, ο Γ. Παπανδρέου.

 

Οι προτεραιότητες στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής που θα τεθούν από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα περιλαμβάνουν:

*Επανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος από τη βάση της εκπαιδευτικής πυραμίδας (νηπιαγωγείο) προς την κορυφή (πανεπιστήμιο).

*Προτεραιότητα στο εκπαιδευτικό δυναμικό με κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση.

*Νέα αναλυτικά προγράμματα που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη γνώσεων, ικανοτήτων, αξιών και θα διευκολύνουν το έργο των εκπαιδευτικών.

*Πολλαπλές εκπαιδευτικές επιλογές διά βίου και ευκαιρίες για γνώση σε όλους τους μαθητές, χωρίς διακρίσεις.

 

Προς την κατεύθυνση αυτή άλλωστε ενσωματώθηκε στο υπουργείο Παιδείας ο τομέας της Ερευνας και Τεχνολογίας αλλά και της Διά Βίου Μάθησης. Στο υπουργείο θα υπαχθεί επίσης και το κομμάτι της πιστοποίησης και της κατάρτισης, που μέχρι σήμερα ανήκε στο υπουργείο Εργασίας.

 

Το θέμα που θα απασχολήσει ξανά όλους τους φορείς που μετέχουν στο διάλογο και στο οποίο δίνεται ειδικό βάρος για τη δημιουργία του νέου σχολείου είναι τα αναλυτικά προγράμματα. Σύμφωνα με την πρόταση που έχουν διαμορφώσει οι συμμετέχοντες στο ΣΠΔΕ, «μέσα από τα προγράμματα αυτά πρέπει να επιδιώκεται η καλλιέργεια οκτώ βασικών ικανοτήτων, οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, την καλλιέργεια της συνείδησης του ενεργού πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση». Αυτές είναι:

 

*Ικανότητα επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα.

*Ικανότητα επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες.

*Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία.

*Ψηφιακή ικανότητα.

*Μεταγνωστικές ικανότητες, να μάθεις δηλαδή με ποιο τρόπο να μαθαίνεις.

*Αξίες, αρχές και ικανότητες που αναπτύσσουν την ιδιότητα του ενεργού πολίτη.

*Ανάπτυξη της ικανότητας για την ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς.

*Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.

 

Οι κατευθύνσεις για τη σύνταξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων επικεντρώνονται, επομένως, στο να αναπτύξουν οι μαθητές «ικανότητες-κλειδιά» για δημιουργικότητα, στοιχείο που αξιολογείται και σε διεθνείς διαγωνισμούς όπως ο διαγωνισμός PISA.

 

Είναι ανάγκη επίσης να αποκτήσουν οι μαθητές τα προσόντα για ομαδοσυνεργατική, καθοδηγούμενη και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, να αναπτύξουν την ικανότητα για επικοινωνία και να τους καλλιεργηθεί θετική στάση απέναντι στη διά βίου μάθηση.

 

θεματικοί κύκλοι

Σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα, μία από τις πιο αξιόλογες προτάσεις που κατατέθηκαν στο ΣΠΔΕ είναι να δομηθούν αυτά σε βασικούς θεματικούς κύκλους και όχι σε ένα σύνολο κλειστών μαθησιακών αντικειμένων. Η ΟΙΕΛΕ προτείνει τη δημιουργία 4 θεματικών κύκλων ως παράδειγμα για την έναρξη ενός διαλόγου ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας:

-Ο πρώτος κύκλος έχει θέμα το Λόγο και την Εκφραση και περιλαμβάνει Ελληνική Γλώσσα, Ξένες γλώσσες,Τέχνη.

-Ο δεύτερος έχει θέμα τον Ανθρωπο, το Ατομο και τον Πολίτη και περιλαμβάνει Ανθρωπολογία, Ψυχολογία, Οικονομία, Διατροφή κ.λπ.

-Ο τρίτος κύκλος καλύπτει τις Κοινωνίες στο Χώρο και το Χρόνο και περιλαμβάνει Ιστορία, Μυθολογία και Παράδοση.

-Ο τέταρτος καλύπτει τη Γνώση του Κόσμου και περιλαμβάνει Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Τεχνολογία.

 

18/10/2009

Πηγή: www.enet.gr