Εκπαιδευτικά Νέα

Τις παραιτήσεις από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) υπέβαλαν ο πρόεδρός του  Κωνσταντίνος Σούτσας, ο Αντιπροέδρος Κωνσταντίνος Ράμμας και τα τακτικά μέλη Ιωάννης Γιαννάκου και Μαγδαληνή Γιαμουστάρη. Ο ο υπ. Παιδείας Αρης Σπηλιωτόπουλος προχώρησε άμεσα σε αντικαταστάσεις:

α) τον Πρόεδρο του Ο.ΕΠ.ΕΚ. Σούτσα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη με τον Κωνσταντίνο-Πολυχρόνη Τίγκα του Ζαχαρία, Αναπληρωτή Καθηγητή Α.Σ.Ε.Ι. - Σ.Σ.Ε. β) τον Αντιπρόεδρο του Ο.ΕΠ.ΕΚ. Κωνσταντίνο Ράμμα του Ιωάννη με τον Άγγελο Μπιστόλα του Επαμεινώνδα, εκπαιδευτικό Α/βάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπάται στον Ο.ΕΠ.ΕΚ. γ) το τακτικό μέλος Ιωάννη Γιαννάκο του Κωνσταντίνου με τον Δήμο Παπαβασιλείου του Σιδέρη, εκπαιδευτικό ΠΕ02. δ) το τακτικό μέλος Μαγδαληνή Γιαμουστάρη του Πασχάλη με την Αικατερίνη Ρηνάκη του Νικολάου, εκπαιδευτικό ΠΕ70.

 

14/9/2009

Πηγή: www.esos.gr