Εκπαιδευτικά Νέα

Σε απίστευτη επικοινωνιακή λαθροχειρία κατέφυγε η υπουργός Παιδείας, Α. Διαμαντοπούλου, σε μια προσπάθεια να εμφανίσει ότι τα πανεπιστήμια και οι δημοκρατικά εκλεγμένες διοικήσεις τους, «είδαν το φως το αληθινό» και αποφάσισαν να μετάσχουν στη θεραπεία-σοκ στην οποία θα υποβληθεί η ανώτατη εκπαίδευση. Η υπουργός Παιδείας, αμέσως μετά τη Σύνοδο των πρυτάνεων στο Ναύπλιο, δήλωσε θριαμβευτικά ότι υπήρξε μερική ή ολική συμφωνία με τους πρυτάνεις σε 12 σημεία. Ωστόσο, η «συμφωνία» αυτή έχει επιτευχθεί στο μυαλό της κ. Διαμαντοπούλου και όχι στη Σύνοδο. Τα 12 σημεία συμφωνίας αποτελούν μέρος της εισήγησης της υπουργού προς τους πρυτάνεις και είχαν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο πριν την εμφάνιση της κ. Διαμαντοπούλου στη Σύνοδο! Οι πρυτάνεις δεν έκαναν καμία συζήτηση με την υπουργό Παιδείας για θέματα του νομοσχεδίου εμμένοντας στις θέσεις που ήδη έχουν διατυπώσει και δηλώνοντας ότι αναμένουν γραπτό κείμενο επί του οποίου θα τοποθετηθούν με έκτακτη Σύνοδο.

Καμία συμφωνία

Όπως δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, Γ. Μυλόπουλος, το μόνο θέμα από τις προτάσεις του υπουργείου Παιδείας που συζητήθηκε, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Βασίλη Παπάζογλου, ήταν αυτό της κατάργησης των Τμημάτων και της λειτουργίας των Σχολών ως βασικών ακαδημαϊκών μονάδων. Στο θέμα αυτό υπήρξε αντίδραση από τα μέλη της Συνόδου, με καταιγιστικές ερωτήσεις, οι οποίες έδειξαν τη δυσαρέσκεια απέναντι στη συγκεκριμένη πρόταση. Άλλωστε τόσο οι πρυτάνεις όσο και τα ακαδημαϊκά όργανα των πανεπιστημίων σχεδόν στο σύνολό τους, έχουν ταχθεί κατά της «ιδέας» αυτής ενώ η ΠΟΣΔΕΠ έχει μιλήσει για παγκόσμια πρωτοτυπία. Η αντίδραση αυτή δεν εμπόδισε την υπουργό Παιδείας να εντάξει και το θέμα αυτό στα σημεία συμφωνίας!

Οι δηλώσεις της υπουργού δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τα ψηφίσματα στα οποία κατέληξε η Σύνοδος των πρυτάνεων, η οποία διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε «καμία ουσιαστική μεταβολή στις θέσεις του υπουργείου για τα πανεπιστήμια» και ως εκ τούτου παραμένει αμετακίνητη στην άποψη ότι το κείμενο διαβούλευσης δεν αποτελεί βάση διαλόγου. Μάλιστα, διαμαρτύρεται επειδή το υπουργείο Παιδείας «δεν αξιοποίησε το σύνολο των θεσμικών φορέων στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξάγεται στο ΕΣΥΠ» και ζήτησε την άμεση ενεργοποίηση του ΣΑΠΕ ως οργάνου αρμοδίου να εκφέρει την άποψη των πανεπιστημίων στο διάλογο.

 

Εσείς μας απορρυθμίζετε

Το χειρότερο για την κ. Διαμαντοπούλου ήταν το γεγονός ότι οι πρυτάνεις επέμειναν να την ενοχλούν με τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στα ιδρύματα η πολιτική των άγριων περικοπών και να απαριθμούν ενέργειες και εγκυκλίους «έντονης και συστηματικής απαξίωσης των πανεπιστημίων». Οι πρυτάνεις έθεσαν θέμα «βιωσιμότητας» των πανεπιστημίων και δήλωσαν ότι τα ιδρύματα συνεχίζουν τη λειτουργία τους και εξακολουθούν να παράγουν «συλλογική αριστεία» λόγω των τεράστιων προσπαθειών που καταβάλλει το ανθρώπινο δυναμικό τους. Μάλιστα, στο ψήφισμα της Συνόδου αναφέρεται ότι οι πανεπιστημιακές διοικήσεις έχουν φτάσει στο σημείο να χρηματοδοτούν τη λειτουργία των ιδρυμάτων από την έρευνα. Σε πολλές περιπτώσεις η χρηματοδότηση αυτή φτάνει και το 40%.

 

Η υπουργός Παιδείας σʼ αυτό τον καταιγισμό διαμαρτυριών, περιορίστηκε σε μία... συγνώμη για πολιτικά λάθη του υπουργείου Παιδείας τα οποία δεν προσδιόρισε και δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για τη διόρθωσή τους...

Η αγωνία των πρυτάνεων για τη συνέχιση της λειτουργίας των ιδρυμάτων καταγράφεται και στα επίσημα ντοκουμέντα της Συνόδου, όπου οι εκπρόσωποι των πανεπιστημιακών διοικήσεων διαμαρτύρονται για την αναστολή λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, χορήγησης υποτροφιών του ΙΚΥ, εξελίξεων μελών ΔΕΠ (ακόμα εκκρεμούν οι διορισμοί 800 διδασκόντων), χρηματοδότησης της έρευνας κ.ά. Επίσης, διαμαρτύρονται για την άρνηση της Πολιτείας να προχωρήσει σε αναπλήρωση των θέσεων μελών ΔΕΠ που συνταξιοδοτήθηκαν με πρόσχημα τη ρύθμιση του Μνημονίου "ένα προς πέντε".

 

Οι πρυτάνεις ζήτησαν από την Α. Διαμαντοπούλου πρόσθετη χρηματοδότηση για τη σίτιση τονίζοντας ότι αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες «του αυξανόμενου αριθμού των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών».

 

Τέλος, επισήμαναν στην υπουργό Παιδείας ότι σειρά διοικητικών προβλημάτων (π.χ. αναστολή λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων), με πρόσχημα την κατάθεση του νέου νόμου, σε συνδυασμό με τη μείωση κατά 40% του τακτικού προϋπολογισμού και κατά 60% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οδηγεί τα Πανεπιστήμια σε ασφυξία.

 

Σε απόλυτη αντίθεση με τις δηλώσεις της υπουργού Παιδείας, οι πρυτάνεις κατέληξαν ότι η πολιτεία όχι μόνο δεν ενισχύει τη Συλλογική Αριστεία και την κοινωνική προσφορά του Δημόσιου Πανεπιστημίου, αλλά και την απορυθμίζει. Στο πλαίσιο αυτό κάλεσαν την υπουργό Παιδείας «να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και, τηρώντας την κείμενη νομοθεσία και το Σύνταγμα, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των Πανεπιστημίων και τη δίκαιη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους». «Η λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου δεν μπορεί να ανασταλεί στο όνομα καμίας μεταρρύθμισης», επισήμαναν οι πρυτάνεις.

 

Σε ό,τι αφορά την επίθεση που δέχτηκε το άσυλο και το δημόσιο Πανεπιστήμιο με αφορμή την παρουσία των μεταναστών στη Νομική, η Σύνοδος των πρυτάνεων εκτιμά ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο είναι επαρκές. Επιπλέον επικροτεί τους χειρισμούς των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Αθηνών και σε σχετικό ψήφισμα δηλώνει ότι «το εκάστοτε προεδρείο της Συνόδου θέτει τις υπηρεσίες του στη διάθεση κάθε πανεπιστημίου για την αντιμετώπιση ανάλογης κρίσης».

 

 

22/02/2011
Πηγή: www.avgi.gr