Σχολικοί Σύμβουλοι

Ξάνθη Χαρά

 

Έδρα / Νομός  
 Διεύθυνση Γραφείου
 Οδός - Αριθμός  
Ταχ. Κώδικας  
   
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Γραφείου  
Κινητό  6972300605
   
Αρμοδιότητα στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 
   
E-mail  xanthih (at) otenet.gr