Σχολικοί Σύμβουλοι

Σπανός Αντώνιος

 

Έδρα / Νομός Πειραιάς
 Διεύθυνση Γραφείου
 Οδός - Αριθμός Ε. Βενιζέλου 35
Ταχ. Κώδικας 18532
   
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Γραφείου 210-4127687
Κινητό 6977-886003
   
Αρμοδιότητα στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αθήνας Δ', Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων
   
E-mail aespanos (at) yahoo.gr