Ωρολόγια Προγράμματα

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1
2Ν.ΓΛΩΣΣΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ5
3ΙΣΤΟΡΙΑ2
4ΑΛΓΕΒΡΑ3 / 2
5ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ2 / 3
6ΦΥΣΙΚΗ3
7ΧΗΜΕΙΑ2
8ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ3
9ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2
10ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ2
ΣΥΝΟΛΟ25

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΝ

і) Κύκλος Τεχνολογικός.

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ2
2ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3
3ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ2
4ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2
ΣΥΝΟΛΟ9

 

іі) Κύκλος Υπηρεσιών.

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ2
2ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3
3

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

2
4ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2
ΣΥΝΟΛΟ9

 

 ііі) Κύκλος Ναυτικός- Ναυτιλιακός.

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

2
2ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ2
3ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΟΥ2
4ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
5

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2
ΣΥΝΟΛΟ10