Ωρολόγια Προγράμματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Θρησκευτικά1
2Νεοελληνική Γλώσσα2
3Νεοελληνική Λογοτεχνία1
4Ιστορία1
5Aλγεβρα 2
6Γεωμετρία1
7Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2
8Φυσική3
9Χημεία1
10Ξένη Γλώσσα2
11Φυσική Αγωγή1
ΣΥΝΟΛΟ17

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Αρχές Γενικής Λογιστικής
2Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας
3Χρήση Η/Υ (Λογιστικά Φύλλα)
4Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη
5Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου
6Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
7Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ
8Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου
ΣΥΝΟΛΟ18