Ωρολόγια Προγράμματα

Τα μαθήματα της Δ' τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων

  • Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως.
  • Τα μαθήματα Κατευθύνσεων είναι υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές και διδάσκονται συνολικά δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως.

Στη Δ΄ Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: Τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών.

 Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

I. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Θρησκευτικά1
2Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία1
3Νεοελληνική Γλώσσα2
4Νεοελληνική Λογοτεχνία2
5Ιστορία 2
6Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής2
7Φυσική1
8Βιολογία1

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

(α) Θεωρητική κατεύθυνση

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Αρχαία Ελληνικά 5
2Νεοελληνική Λογοτεχνία 3/2
3Λατινικά2/3
4Ιστορία2

 

(β) Θετική κατεύθυνση

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Μαθηματικά5
2Φυσική3
3Χημεία2
4Βιολογία2

 

(γ) Τεχνολογική κατεύθυνση

 

I. ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Μαθηματικά5
2Φυσική3
3Χημεία - Βιοχημεία2
4Ηλεκτρολογία2

 

II.ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Μαθηματικά5
2Φυσική3
3Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον2
4Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών2

 

Μαθήματα Επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Αρχές Οικονομικής Θεωρίας2

Οι τάξεις Γ΄ και Δ΄ του Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου έχουν κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις και τα αντίστοιχα μαθήματα είναι όπως και στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Ενιαίου Ημερησίου Λυκείου. Η Γ΄ τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου δεν έχει μαθήματα επιλογής. Το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας είναι μάθημα επιλογής της Δ΄ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου και μάθημα αυξημένης βαρύτητας για τους μαθητές που θα επιλέξουν το 5ο επιστημονικό πεδίο και μπορεί να δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος με πέντε (5) τουλάχιστον μαθητές