Ωρολόγια Προγράμματα

Τα μαθήματα της Γ' τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων

  • Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως.
  • Τα μαθήματα Κατευθύνσεων είναι υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές και είναι συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση και οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για την Θεωρητική Κατεύθυνση.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

 

I. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Θρησκευτικά1
2Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία2
3Νεοελληνική Γλώσσα2
4Νεοελληνική Λογοτεχνία2
5Aλγεβρα2
6Γεωμετρία2
7Φυσική2
8Χημεία2
9Βιολογία1
10Α΄ Ξένη Γλώσσα2

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

(α) Θεωρητική κατεύθυνση

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Αρχαία Ελληνικά Κείμενα4
2Αρχές Φιλοσοφίας2
3Λατινικά2

 

(β) Θετική κατεύθυνση

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Μαθηματικά3
2Φυσική2
3Χημεία2

 

(γ) Τεχνολογική κατεύθυνση

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Μαθηματικά3
2Φυσική2
3Τεχνολογία Επικοινωνιών2

Οι τάξεις Γ΄ και Δ΄ του Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου έχουν κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις και τα αντίστοιχα μαθήματα είναι όπως και στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Ενιαίου Ημερησίου Λυκείου. Η Γ΄ τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου δεν έχει μαθήματα επιλογής. Το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας είναι μάθημα επιλογής της Δ΄ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου και μάθημα αυξημένης βαρύτητας για τους μαθητές που θα επιλέξουν το 5ο επιστημονικό πεδίο και μπορεί να δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος με πέντε (5) τουλάχιστον μαθητές