Ωρολόγια Προγράμματα

Στη Β' τάξη Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι μίας (21) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από το οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές της Β' Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Θρησκευτικά1
2Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία3
3Νεοελληνική Γλώσσα 2
4Νεοελληνική Λογοτεχνία2
5Ιστορία2
6ʼλγεβρα1
7Γεωμετρία1
8Φυσική1
9Χημεία1
10Α΄ Ξένη Γλώσσα2
11Αρχές Οικονομίας2
12Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς θεσμούς2
13Φυσική Αγωγή1

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Β΄ Ξένη Γλώσσα2
2Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός & οι ρίζες του2
3Εφαρμογές Πληροφορικής2
4Αισθητική Αγωγή (Στοιχεία Θεατρολογίας, Μουσική και Εικαστικά)2
5Ψυχολογία2