Ωρολόγια Προγράμματα

Στην Α΄ τάξη Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, διδάσκονται  μαθήματα Γενικής  Παιδείας  συνολικής διάρκειας είκοσι μιας (21) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από το οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο  (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.Eπομένως, οι μαθητές της Α΄ Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Θρησκευτικά1
2Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία3
3Νεοελληνική Γλώσσα 2
4Νεοελληνική Λογοτεχνία2
5Ιστορία2
6Aλγεβρα2/1
7Γεωμετρία1/2
8Φυσική2
9Χημεία1
10Α΄ Ξένη Γλώσσα2
11Τεχνολογία2
12Φυσική Αγωγή1

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες)

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Β΄ Ξένη Γλώσσα2
2Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός & οι ρίζες του2
3Εφαρμογές Πληροφορικής2
4Αισθητική Αγωγή (Στοιχεία Θεατρολογίας, Μουσική και Εικαστικά)2
5Ψυχολογία2