Ωρολόγια Προγράμματα

Τα μαθήματα της Γ' τάξης Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων

  • Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαεπτά (17) ώρες εβδομαδιαίως.
  • Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται: α) σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και β) σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Στη Γ΄ Ενιαίου Λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: Τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

 

I. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Θρησκευτικά1
2Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία1
3Α΄ Ξένη Γλώσσα2
4Φυσική Αγωγή1
5Νεοελληνική Γλώσσα2
6Νεοελληνική Λογοτεχνία2
7Ιστορία2
8Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής2
9Φυσική1
10Βιολογία1
11Κοινωνιολογία2

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

(α) Θεωρητική κατεύθυνση - Υποχρεωτικά

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Αρχαία Ελληνικά5
2Νεοελληνική Λογοτεχνία3/2
3Λατινικά2/3
4Ιστορία2

 

(β) Θετική κατεύθυνση - Υποχρεωτικά

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Μαθηματικά5
2Φυσική3
3Χημεία2
4Βιολογία2

 

(γ) Τεχνολογική κατεύθυνση

Ι. Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής - Υποχρεωτικά

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Μαθηματικά 5
2Φυσική3
3Χημεία -Βιοχημεία2
4Ηλεκτρολογία2

 

ΙΙ. Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών - Υποχρεωτικά

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Μαθηματικά5
2Φυσική3
3Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον2
4Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών2

 

Επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Β΄ Ξένη Γλώσσα2
2Αρχές Οικονομικής Θεωρίας2
3Στατιστική 2
4Λογική: Θεωρία και Πρακτική2
5Εφαρμογές Υπολογιστών*2
6Ιστορία της Τέχνης2
7Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας2
8Προβλήματα Φιλοσοφίας2
9Νεοελληνική Λογοτεχνία2
10Τεχνολογία και Ανάπτυξη2
11Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη2
12Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια2
13Αρχές Λογιστικής2
14Σχέδιο Τεχνικό 2
15Σχέδιο Αρχιτεκτονικό2
16Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα2
17Πολυμέσα – Δίκτυα2
18Εφαρμογές Λογισμικού2
19 2