Ωρολόγια Προγράμματα

Τα μαθήματα της Β' τάξης Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων.

  • Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως.
  • Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται: α) σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση και σε οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θεωρητική Κατεύθυνση και β) σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

I. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Θρησκευτικά2
2Α΄ Ξένη Γλώσσα2
3Φυσική Αγωγή2
4Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία2
5Νεοελληνική Γλώσσα2
6Νεοελληνική Λογοτεχνία2
7Ιστορία2
8ʼλγεβρα2
9Γεωμετρία2
10Φυσική2
11Χημεία2
12Βιολογία1
13Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς θεσμούς 2

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

(α) Θεωρητική κατεύθυνση - Υποχρεωτικά

 

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Αρχαία Ελληνικά Κείμενα4
2Αρχές Φιλοσοφίας2
3Λατινικά2

 

(β) Θετική κατεύθυνση - Υποχρεωτικά

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Μαθηματικά3
2Φυσική2
3Χημεία2

 

(γ) Τεχνολογική κατεύθυνση - Υποχρεωτικά

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Μαθηματικά3
2Φυσική2
3Τεχνολογία Επικοινωνιών2

 

Επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Κοινωνική και Πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα2
2Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών2
3Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα2
4Β' Ξένη Γλώσσα2
5Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής2
6Σχέδιο Γραμμικό2
7Σχέδιο Ελεύθερο2
8Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών2
9Θέματα Ιστορίας 2
10Εφαρμογές Υπολογιστών2
11Βιολογία2
12Διαχείριση φυσικών πόρων2
13Χημεία2
14Σχέδιο Τεχνικό2