Ωρολόγια Προγράμματα

Η Α΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας τριάντα  δύο  (32) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα (1) μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές της Α΄ Ενιαίου Λυκείου, παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα τεσσάρων  (34) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής καθορίζεται ως εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Θρησκευτικά2
2Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία6
3Νεοελληνική Γλώσσα2
4Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
5Ιστορία2
6Αλγεβρα2
7Γεωμετρία3/2
8Φυσική2/3
9Χημεία2
10Α΄ Ξένη Γλώσσα3
11Αρχές Οικονομίας2
12Τεχνολογία2
13Φυσική Αγωγή2/1
14ΣΕΠ-/1

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες)

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
15Β΄ Ξένη Γλώσσα2
16Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός & οι  ρίζες του2
17Εφαρμογές Πληροφορικής2
18Αισθητική Αγωγή (Στοιχεία Θεατρολογίας, Μουσική και Εικαστικά)2
19Ψυχολογία2