Ωρολόγια Προγράμματα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. - Δ' τάξη

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 25 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών και μαθήματα ειδικότητας συνολικής διάρκειας 13 ωρών

Τα μαθήματα γενικής παιδείας χωρίζονται σε : α) μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας 10 ωρών και  β) σε μαθήματα επιλογής συνολικής διάρκειας 2 ωρών.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα εντάσσονται σε δύο ομάδες. Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα μαθήματα μιας ομάδας και ένα από τα μαθήματα επιλογής.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής

 

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

  • Α' ΟΜΑΔΑ
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Νεοελληνική Γλώσσα2
2Μαθηματικά Ι 5
3Φυσική Ι3
ΣΥΝΟΛΟ10

 

  • Β' ΟΜΑΔΑ
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Νεοελληνική Γλώσσα2
2Μαθηματικά ΙΙ 5
3Φυσική ΙΙ3
ΣΥΝΟΛΟ10

 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Νεότερη Ελληνική Ιστορία2
2Αρχές Οικονομικής Θεωρίας2
3Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής2
4Βιολογία Ι 2
5Βιολογία ΙΙ 2
6Διαχείριση Φυσικών Πόρων2

 

Οι μαθητές που παρακολουθούν τις ειδικότητες «Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων»  και  «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»,  δεν μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»,  διότι είναι μάθημα ειδικότητας.

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
3Αγγλικά Ειδικότητας
4Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων2Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ13