Ωρολόγια Προγράμματα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. - Β' τάξη

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Θρησκευτικά1
2Νεοελληνική Γλώσσα2
3Νεοελληνική Λογοτεχνία1
4Αλγεβρα 1
5Γεωμετρία1
6Φυσική2
7Ξένη Γλώσσα2
ΣΥΝΟΛΟ10

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1Αρχές Γενικής Λογιστικής
2Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας
3Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου
4Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική Επιχειρήσεων
5Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ
6Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου
ΣΥΝΟΛΟ13