Ωρολόγια Προγράμματα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. - Α' τάξη

 

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ1
2Ν.ΓΛΩΣΣΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ4
3ΙΣΤΟΡΙΑ2
4ΑΛΓΕΒΡΑ2
5ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ2
6ΦΥΣΙΚΗ2
7ΧΗΜΕΙΑ1
8ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ2
9ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
10ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ1
ΣΥΝΟΛΟ18

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΝ

 

і) Κύκλος Τεχνολογικός.

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ2
2ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
3ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ2
4ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1
ΣΥΝΟΛΟ7

 

 

іі) Κύκλος Υπηρεσιών.

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ2
2ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
3ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)2
4ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1
ΣΥΝΟΛΟ7

 

 

ііі) Κύκλος Ναυτικός- Ναυτιλιακός.

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΏρες
1ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ1
2ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ1
3ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΟΥ1
4ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
5ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ2
ΣΥΝΟΛΟ7