Επιλογές

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Α’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ (σχολικό έτος 2018-2019)

"ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ
ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ του άρθρου 105 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
(ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-6-2018, ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018,  ΑΔΑ: 9Η454653ΠΣ-7Δ0)"

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (20 ώρες) ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 4
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 1
4 Πολιτική Παιδεία 1
5 Ιστορία 1
6 Θρησκευτικά 1
7 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2
8 Φυσική Αγωγή 1
9 Πληροφορική 3 2
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (4 ώρες) ΩΡΕΣ
1 Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 3 2
2 Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 2
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 ώρες)
Οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ
ΩΡΕΣ
1 Αγωγή Υγείας 2
2 Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου
3 Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής 2
4 Αρχές Μηχανολογίας 2
5 Αρχές Οικονομίας 2
6 Βασικές Αρχές Σύνθεσης
7 Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη 2
8 Ναυτική Τέχνη 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 30
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες : Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και β) Βιολογία
3 Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16), κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα «Πληροφορική» και «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.

 

 

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…