Επιλογές

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Δ’ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ (σχολικό έτος 2018-2019)

"ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
(ΥΑ 82437/Δ2/22-5-2015, ΦΕΚ 941/Β/25-5-2015,  ΑΔΑ: 6ΚΝ3465ΦΘ3-49Ρ
όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 177627/Δ2/20-10-2017, ΦΕΚ 3768/Β/26-10-2017,  ΑΔΑ: Ω0Π64653ΠΣ-ΞΕΨ)"

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10 Ώρες) ΩΡΕΣ
1 Θρησκευτικά 1
2 Νέα Ελληνικά 1 Νεοελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 1
3 Ιστορία 2
4 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2
5 Βιολογία 2
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (15 Ώρες) ΩΡΕΣ
1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 5
2 Ιστορία 3
3 Λατινικά 3
4 Λογοτεχνία 2
5 Κοινωνιολογία 2
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (15 Ώρες) ΩΡΕΣ
1 Μαθηματικά 5
2 Φυσική 3
3 Χημεία 3
4 Βιολογία 2
5 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 2
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (15 Ώρες) ΩΡΕΣ
1 Μαθηματικά 5
2 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 3
3 Ιστορία 3
4 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 2
5 Κοινωνιολογία 2
1. Νέα Ελληνικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: α) Νεοελληνική Γλώσσα
β) Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 25

 

 

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…