Αγορά Εργασίας

Επιστολή  για το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας των νέων απέστειλε   στον υπουργό  Παιδείας  Άρη Σπηλιωτόπουλο ο πρόεδρος του ΣΕΒ  Δημήτρης Δασκαλόπουλος.


«Κύριε Υπουργέ,

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μία χώρα με μόνιμα άνεργους νέους, είναι μία χώρα χωρίς μέλλον.  Μία χώρα όπου οι προσδοκίες εκλείπουν και τα όνειρα απαγορεύονται.

Ο ΣΕΒ αποδίδει πρωταρχική σημασία στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων -ιδιαίτερα διότι οι μέχρι σήμερα προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση αυτή, είναι ελλειμματικές.  Χωρίς την ένταξη των νέων στο εργατικό δυναμικό -και μάλιστα σε ποιοτικά αναβαθμισμένο εργατικό δυναμικό- η ανάπτυξη θα είναι οικονομικά έωλη και δεν θα εγγυάται την κοινωνική συνοχή.

Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρινόμαστε, λοιπόν, στην πρόσκλησή σας να σας ενημερώσουμε για τις κοινές θέσεις που διαμορφώνουμε οι κοινωνικοί εταίροι και να συζητήσουμε μαζί σας, προκειμένου να αναζητήσουμε ειδικότερους και ακόμη πιο πρόσφορους τρόπους προσέγγισης του κρίσιμου αυτού θέματος.


Το πρόβλημα είναι διαχρονικό, η παγκόσμια κρίση το έφερε στο προσκήνιο με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και η συλλογική ευθύνη μας απαιτεί ουσιαστικές διαβουλεύσεις και δράσεις με άμεσο, αλλά και μακρόχρονο ορίζοντα».

Πηγή: www.esos.gr