Δραστηριότητες της ΕΟΕΔΕ

Κατηγορία: Περ. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς

imeridaboiotia20130424fl

10. 00-10. 30: Προσέλευση

10. 30-10. 45: χαιρετισμοί
• Παναγιώτης Ευαγγελίου Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτε-ροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας
• Άγγελος Αντωνόπουλος, μέλος του Κεντρικού Συμβουλί-ου της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτερο-βάθμιας Εκπαίδευσης
• Ιωάννης Καλτσάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήμα-τος της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
10. 45-11. 15: «Μια ιστορική και λογική ερμηνεία της οικο-νομικής κρίσης », Παντελής Τέντες, Οικονομολόγος, Σχολικός Σύμβουλος

11.15-11.45: «Η Οικονομική Κρίση και το Έλλειμμα Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας», Χαράλαμπος Μπασδέκης, Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών, Επιστημονικός Συνεργάτης – Ερευνητής Πανεπιστημίου Αθηνών

11.45-12.00: Διάλειμμα

12.00: 12.30: «Οικονομική Κρίση και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Αντιλήψεις – Συμπεριφορές και Στρατηγικές Αντιμετώπισης», Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Οικονομολόγος , Υπεύθυνος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

12.30-13.00: «Η προσομοίωση στα οικονομικά μαθήματα-δημιουργία εικονικής επιχείρησης», Παναγιώτης Γιαλέρης, Οικονομολόγος, Μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

13.00-13. 30: «Ορισμένες πλευρές της διδακτικής του μαθή-ματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» Αντρέας Χατζηανδρέ-ου, Γραμματέας του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

13.30-14.00: Συζήτηση