Άρθρα

Άρθρο του Kωστα Mηλά, καθηγητή χρηματοοικονομικών στο University of Keele

Την εποχή του Μεσαίωνα, πληθώρα νέων και άπορων Χριστιανών έβρισκε διέξοδο στα οικονομικά του προβλήματα συμμετέχοντας σε εκστρατείες σταυροφοριών. Πράγματι, οι άποροι σταυροφόροι ελάμβαναν προκαθορισμένο μισθό, ενώ οι αριστοκρατικής καταγωγής (και ενίοτε άποροι) ελάμβαναν ως αποζημίωση τίτλους ιδιοκτησίας γης και κάστρων. Η παραπάνω επιλογή ως ακραίο μέσο επίλυσης του προβλήματος της ανεργίας δεν υφίσταται σήμερα. Συνεπώς, η ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί την προσεκτική ανάλυση των αιτιών που οδήγησαν σε έκρηξη της ανεργίας (14,2% το δ΄ τρίμηνο του 2010).

 

Η ανεργία αυξάνεται όσο η οικονομία αποδίδει λιγότερο από τις δυνατότητές της. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η ελληνική οικονομία παρήγαγε το 2010 8% λιγότερο από τις δυνατότητές της και θα παράγει ακόμα λιγότερο το 2011 (περίπου 10%). Αυτό σημαίνει ότι η ανεργία θα αυξηθεί το 2011 με ταχύτατο ρυθμό, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις για ποσοστό 15%. Το πρόβλημα της ανεργίας είναι σαφώς οξύτερο στους νέους σε ηλικία κάτω των 25 ετών, καθώς υπερβαίνει το 36%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανεργία στους νέους παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλή ακόμα και σε περιόδους κατά τις οποίες η οικονομία παρήγαγε περισσότερο από τις δυνατότητές της. Για παράδειγμα, ενώ η οικονομία υπερέβαλε τις δυνατότητές της το 2003 - 2004, η ανεργία στους νέους παρέμεινε αμετάβλητη στο 27%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η έξαρση της ανεργίας, ειδικά στους νέους, δεν οφείλεται μόνο στην ύφεση.

 

Το πρόβλημα έγκειται επίσης στο έλλειμμα παιδείας. Αποκαλυπτικά κρίνονται τα αποτελέσματα του διεθνούς προγράμματος αξιολόγησης των μαθητών (PISA) από τον ΟΟΣΑ. Η έρευνα του ΟΟΣΑ, η οποία καλύπτει το 90% της παγκόσμιας οικονομίας, εξετάζει το επίπεδο μόρφωσης των νέων ηλικίας 15 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2009, οι Ελληνες μαθητές υστερούν κατά πολύ του μέσου όρου του ΟΟΣΑ τόσο σε επίπεδο ανάγνωσης, αφομοίωσης και αξιολόγησης εννοιών όσο και σε επίπεδο μαθηματικών γνώσεων. Συνεπώς, οι μη έχοντες πανεπιστημιακή μόρφωση αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες εξεύρεσης εργασίας ανεξάρτητα από το αν η οικονομία αναπτύσσεται ή συρρικνώνεται. Αυτό επίσης σημαίνει ότι μεγάλο ποσοστό των νέων που εισάγονται απροετοίμαστοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες ολοκλήρωσης των σπουδών του. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο ένας στους δέκα φοιτητές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αποφοιτεί κάθε χρόνο.

 

Η εξαιρετικά χαμηλή αυτή αναλογία αντανακλά μάλλον περισσότερο το χαμηλό επίπεδο προ-πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ίσως λιγότερο την παρεχόμενη πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αναφέρουμε το παραπάνω, διότι το ερευνητικό έργο πολλών πανεπιστημιακών δημοσιεύεται με επιτυχία σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και επιπλέον ενσωματώνεται στη διδακτική τους ύλη. Σε κάθε περίπτωση, τα προσόντα των νέων πανεπιστημιακής (και μη) μόρφωσης δεν συμβαδίζουν πλήρως με την διαρκώς μεταβαλλόμενη σε απαιτήσεις αγορά εργασίας, κάτι που βέβαια διογκώνει το πρόβλημα ανεργίας.

 

Συνεπώς, τόσο η προσέλκυση επενδύσεων με στόχο την ανάπτυξη όσο και η μείωση των μισθών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν αποτελούν επαρκές αντίβαρο στην αύξηση της ανεργίας. Χρειάζεται επίσης βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται οι προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για ολοήμερο μαθητικό ωράριο που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση εργασιών με έμφαση στην κρίση.

 

 

16/04/2011
Πηγή: www.kathimerini.gr