Επιλογές

Οικονομικές σπουδές και επαγγέλματα διαπιστώσεις και προοπτικές

 • Ιουλ 13, 2009

του Παντελή Τέντε

Εισαγωγή: Η οικονομική δραστηριότητα αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του ανθρώπου. Ιστορικά η παραγωγή προϊόντων καθόρισε την επιβίωση των ανθρώπινων κοινωνιών. Ο τρόπος δε με τον οποίο οργανώθηκε η παραγωγή καθόρισε επίσης και τη μορφή που πήραν οι κοινωνίες στη διάρκεια των χρόνων.

 

Η οικονομική επιστήμη υπάρχει ως ξεχωριστή επιστήμη από τα μέσα του 18ου αιώνα με το θεμελιώδες έργο ο πλούτος των εθνών του Adam smith. Αυτός όμως που αποκατέστησε την οικονομική επιστήμη ως μια κανονική επιστήμη, που την αποτελούσαν καθιερωμένες αλήθειες που άντεχαν στο χρόνο ήταν ο J. S. Mill.

 

Σε περισσότερα από 200 χρόνια οικονομικής σκέψης η οικονομική επιστήμη έχει παρουσιάσει ,λαμπρές ιδέες για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων του ανθρώπου στις σύγχρονες κοινωνίες. Με το πέρασμα των χρόνων η επιστήμη αυτή έχει οδηγηθεί σε πολλές εξειδικεύσεις, που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, στη προσπάθειά της να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα της καθημερινής ζωής.

 

Για παράδειγμα η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ποιες συνέπειες θα έχει αυτή η εξέλιξη στη τιμή της βενζίνης, στη τιμή των εισιτηρίων, στις μεταφορές προϊόντων;

Ο πληθωρισμός ανέρχεται στο 4% περίπου σε ετήσια βάση. Η ακρίβεια πλήττει  όλους τους καταναλωτές. Τι αύξηση μισθού θα ζητήσουν οι εργαζόμενοι; Πως θα προστατέψει ένας καταθέτης τις αποταμιεύσεις του;

Πως μας επηρεάζει μια παγκόσμια ύφεση;

Οι οικονομικές σπουδές οδηγούν τον άνθρωπο στη συνειδητοποίηση της πραγματικότητας και στην επίλυση οικουμενικών προβλημάτων, όπως το πρόβλημα της φτώχειας.

 

Οι οικονομικές σπουδές

Στη χώρα μας οι οικονομικές σπουδές έχουν αναπτυχθεί σημαντικά και συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε συνεργασία βεβαίως και με άλλους επιστημονικούς κλάδους.

Οι σχολές που σχετίζονται με τις οικονομικές σπουδές εντάσσονται στο 5ο επιστημονικό πεδίο. Στα τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι όλων των κατευθύνσεων του Λυκείου, αρκεί να εξεταστούν πανελλαδικά στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και να επιλέξουν από τα μαθήματα γενικής παιδείας το μάθημα «μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής»

Οι οικονομικές σπουδές περιλαμβάνουν:

Τμήματα Marketing

Προάγουν τη γνώση στους τομείς Marketing, επικοινωνίας, πωλήσεων, διοίκησης δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας αγοράς, διοίκησης παραγωγής, διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) σχεδιασμού και ανάλυσης διαδικασιών, διοίκησης της ποιότητας, προβλέψεων ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής και διαχείρισης αποθεμάτων. Άλλωστε το Marketing, ως κλάδος της διοίκησης των επιχειρήσεων μελετά και αναπτύσσει επιστημονικές μεθόδους, που βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να προσαρμόζουν τη δραστηριότητά τους στις ανάγκες των πελατών τους. Μέσω της επικοινωνίας μεταδίδονται μηνύματα που έχουν στόχο να δημιουργήσουν θετική εικόνα για τα προϊόντα και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να βελτιώσουν τη λειτουργία τους.

 

 

 

 

Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ασχολούνται με τον τομέα του λογιστηρίου και του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης(Finance). Παρέχεται εξειδικευμένη διδασκαλία της λογιστικής και χρηματοοικονομικής και καταρτίζονται οικονομικά στελέχη ή διευθυντές, ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που θα δραστηριοποιηθούν.

 

Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων

Το αντικείμενο των σπουδών τους αναφέρεται στη δομή και τη διάρθρωση των επιχειρήσεων, σε όλο το φάσμα των τομέων τους όπως λογιστήριο, πωλήσεις, στο Marketing, χρηματοπιστωτικά( Finance), τα Logistics, την παραγωγή και τη διοίκησή τους.

Τμήματα διοίκησης και τεχνολογίας

Επιδιώκεται η αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων ώστε να παράγουν νέα ή καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες πάντα με βάση και αναφορά στη τεχνολογία. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη στελεχών διοίκησης και παραγωγής για επιχειρήσεις με έντονο τεχνολογικό προσανατολισμό(ψηφιακές και τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες).

 

Τμήματα Οικονομικών Επιστημών

Ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη θεωρία της Οικονομικής επιστήμης και με τη μελέτη των προβλημάτων που αφορούν στο σύνολο της οικονομίας. Αντικείμενο είναι οι οικονομικές σπουδές περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και η εφαρμογή τους στο χώρο των επιχειρήσεων.

 

Τμήματα Ναυτιλιακών σπουδών (Ειδικό μάθημα τα Αγγλικά)

Συνδυάζουν τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων με τη ναυτιλία, τις μεταφορές και το διεθνές εμπόριο. Οι μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Μ' αυτές εξασφαλίζονται οι απαραίτητες πρώτες ύλες για την παραγωγή, αλλά και η έγκαιρη παρουσία των τελικών προϊόντων στις αγορές. Οι μεταφορές αποτελούν καθοριστικής σημασίας παράγοντα για τη λειτουργία της οικονομίας μιας χώρας. Η ναυτιλία αποτελεί διεκπεραιωτή σημαντικού όγκου του διεθνούς εμπορίου και σχεδόν μοναδικό μεταφορέα του εμπορίου μεγάλου αριθμού προϊόντων και πρώτων υλών.

 

Τμήματα διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών

Αντικείμενο σπουδών είναι τα διεθνή και ευρωπαϊκά οικονομικά, η πολιτική επιστήμη, οι διεθνείς σχέσεις, η εξωτερική πολιτική και διπλωματία, η πολιτική θεωρία, οι συγκριτικοί πολιτικοί θεσμοί, το διεθνές δίκαιο, οι θεσμοί των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, της ευρωπαϊκής ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

 

Τμήματα Αγροτικής οικονομίας και Ανάπτυξης

Αυτά ασχολούνται με την έρευνα και την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου, τη βελτίωση, την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Επίσης ασχολούνται με τη διοίκηση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της οικονομίας, τη διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την πώληση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων, τη διοίκηση και διαχείριση μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τροφίμων.

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης

Σκοπός του είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. Με βάση το πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές του τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας σε στατιστικά ή ασφαλιστικά θέματα με παράλληλη απόκτηση σχετικών γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής. Το πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων.

Τμήμα οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού.

Έχει στόχο να συνδυάσει σπουδές στους χώρους του αθλητισμού, της οικονομίας και της διοίκησης με έμφαση στο χώρο των αθλητικών φορέων. Συγκεκριμένα, παρέχεται στους φοιτητές κατάλληλη εκπαίδευση στους τομείς της οικονομικής διαχείρισης και διοίκησης αθλητικών φορέων καθώς και της υπηρεσιών ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, τοπικής αυτοδιοίκησης, τουρισμού και ψυχαγωγίας, υγείας, μη κερδοσκοπικών και μη κυβερνητικών οργανισμών.

Τμήματα περιφερειακής ανάπτυξης

Αυτά αποσκοπούν στην ευρεία και σε βάθος κατάρτιση στην οικονομική επιστήμη με παράλληλη εξειδίκευση σε ένα νέο σχετικά πεδίο, αυτό της περιφερειακής επιστήμης. Σε αυτό ενσωματώνονται οι πιο σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονομική ανάπτυξη ως ένα κοινωνικό φαινόμενο που εξελίσσεται στο χώρο με ευρύτερες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις.

Τμήμα οικιακής οικονομίας και οικολογίας.

Έχει βασικό σκοπό τη δημιουργία επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με θέματα που σχετίζονται με την κατοικία, τη διατροφή και γενικότερα τον άνθρωπό και το οικιακό του περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του τόπου.

 

Στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο εντάσσονται και οι παρακάτω Στρατιωτικές Σχολές:

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Σχολές Αστυνομίας

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού

Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας

Οι βάσεις εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (2007)

 • Marketing και επικοινωνίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας: 17678
 • Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Επιστημών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας: 16810
 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας:18474
 • Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά(με ειδικό μάθημα Αγγλικά): 16803
 • Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας:17616
 • Οικονομικών Επιστημών Αθήνας(Οικονομικό Νομικής):16481
 • Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου:15619
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας:17941
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Πειραιά:17258
 • Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας:18265
 • Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά: 16290
 • Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά:15852
 • Δημόσιας Διοίκησης Παντείου :15476
 • Τ. Ε. Ι. Εμπορίας και Διαφήμισης Αθήνας:14799
 • Τ. Ε. Ι. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας:14608
 • Τ. Ε. Ι. Λογιστικής Πειραιά: 14772

Το επάγγελμα του Οικονομολόγου

Τι είναι ο οικονομολόγος;

Α. είναι ένας εξειδικευμένος επιστήμονας στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών.

Β. μελετά, ερευνά και εφαρμόζει έννοιες και θεωρίες της Οικονομικής Επιστήμης.

Γ. αναλύει τις τρέχουσες τάσεις και προτείνει μέτρα οικονομικής πολιτικής.

Δ. χρησιμοποιεί αναλυτικά εργαλεία και μεθόδους, όπως είναι η Οικονομετρία, η Στατιστική, οι ποσοτικές μέθοδοι, τα Οικονομικά Μαθηματικά, η έρευνα αγοράς.

Ε. επιδιώκει την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων της κοινωνίας, όπως είναι ο πληθωρισμός, η ανεργία, η ύφεση, τα ελλείμματα, το δημόσιο χρέος, η ρύθμιση της νομισματικής κυκλοφορίας κ.α..

Στ. ο οικονομολόγος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των διαθεσίμων πόρων της οικονομίας, οι οποίοι βρίσκονται σε περιορισμένες ποσότητες σε σχέση με τις διαρκώς πολλαπλασιαζόμενες και εξελισσόμενες ανάγκες των ανθρώπων.

Ζ. ο οικονομολόγος επιδιώκει την επίτευξη στόχων εξαιρετικής σημασίας, όπως είναι η οικονομική ανάπτυξη, η πλήρης απασχόληση, η ίση διανομή του εισοδήματος, η καταπολέμηση της φτώχειας, η σταθερότητα των τιμών, η ισορροπία στις εξωτερικές συναλλαγές.

 

Το οικονομολογικό επάγγελμα-άδεια άσκησης Π.Δ.475/1991

Ο επαγγελματίας οικονομολόγος ασχολείται με :

1.    Την ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων και μεγεθών, τη σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

 

 

2.    την παροχή συμβουλών επί οικονομικών, επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων.

3.    την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

4.    την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης και εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμού, κατάρτισης και υπογραφής οικονομικών καταστάσεων.

5.    την παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

6.    το σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, επιστημονική και πρακτική τους αξιοποίηση.

7.    τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων και οργανισμών.

8.    την διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

Σχετιζόμενα επαγγέλματα

Το οικονομολογικό επάγγελμα σχετίζεται με τα παρακάτω επαγγέλματα:

Λογιστής, φοροτεχνικός, ελεγκτής, ορκωτός λογιστής, εκτιμητής, αναλογιστής, χρηματοοικονομικός αναλυτής, αναλυτής προϋπολογισμών, κοστολόγος, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ασφαλιστής, αντασφαλιστής, διευθυντής πιστώσεων, επιχειρησιακός ερευνητής, ερευνητής αγοράς, εμπορικός διευθυντής, διαφημιστής, διευθυντής ανθρωπίνων πόρων, διοικητικό στέλεχος, διευθυντής Marketing, διευθυντής πωλήσεων, μεσίτης ναυτιλιακών συμβάσεων, χρηματιστής, αντικριστής, σύμβουλος επιχειρήσεων, σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντής παραγωγής, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, υπεύθυνος προώθησης, φορολογικός σύμβουλος, μελετητής, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητής πανεπιστημίου, διευθυντής επικοινωνίας, πωλητής, εκτιμητής ακίνητης περιουσίας, κτηματομεσίτης, οικονομικός δημοσιογράφος, σύμβουλος οργάνωσης, διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων, γεωργο-οικονομολόγος, διευθυντής Logistics, διευθυντής εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, ειδικός εργασιακών σχέσεων, διευθυντής ιατρικών μονάδων, εμπορικός αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, εξαγωγέας, περιφερειολόγος, διευθυντής τουριστικών επιχειρήσεων, οικονομικός αξιωματικός(Σ. Σ ΑΣ), οργανωτής συνεδρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων, οικονομολόγος του δημοσίου τομέα, διευθύνων σύμβουλος.

 

Απασχόληση

Ένας οικονομολόγος απασχολείται στους παρακάτω τομείς:

 • Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα(παραγωγικά υπουργεία,

(Δ Ε Κ Ο).

 • Στην έρευνα(Κ Ε Π Ε, Ι Ο Β Ε, Τμήματα μελετών Τραπεζών.
 • Στον ιδιωτικό τομέα(επιχειρήσεις, οργανισμοί, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.α.) σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, το Marketing, το Management, η λογιστική, το εμπόριο.
 • Στην εκπαίδευση(Γενικό Λύκειο, Ε Π Α Λ., Τ ΕΙ, ΑΕΙ).
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας(λογιστής, φοροτεχνικός, σύμβουλος επενδύσεων, σύμβουλος επιχειρήσεων).
 • Στην οικονομική δημοσιογραφία(έντυπη και ηλεκτρονική).

 

Ποιοι είναι οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση στελεχών για το 2008.

1. τράπεζες, 2. πληροφορική, 3. τηλεπικοινωνίες, 4. υγεία,

5. λιανικό εμπόριο, 6. υπηρεσίες.

 

 

 

 

 

Ποια επαγγέλματα βρίσκονται σήμερα στη κορυφή της ζήτησης στελεχών;

 • Πωλητές
 • Μηχανικοί τηλεπικοινωνιών
 • Αναλυτές και προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Λογιστές
 • Ειδικοί στα χρηματοοικονομικά
 • Εκτιμητές ακίνητης περιουσίας.

Προγραμματισμός που αφορά σε μαθητές

Οι μαθητές πρέπει στην κρίσιμη ηλικία της Α΄ Λυκείου να αντιλαμβάνονται τις κλίσεις, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχουν αυτογνωσία.

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι μαθητές στη Β΄ Λυκείου πρέπει να κάνουν τη σωστή επιλογή κατεύθυνσης: Θετική, Θεωρητική, Τεχνολογική.

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τους συνδυασμούς Επιστημονικών Πεδίων που μπορούν να επιλέξουν με βάση την κατεύθυνση που ακολουθούν.

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν τα προγράμματα των Ελληνικών Α. Ε .Ι. και Τ. Ε. Ι., επισκεπτόμενοι τις αντίστοιχες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.

Ο σωστός προγραμματισμός σπουδών πρέπει να εμπεριέχει τη ρύθμιση των εξής ζητημάτων: ξένες γλώσσες, διπλώματα πληροφορικής, μεταπτυχιακές σπουδές, εναλλακτικές επιλογές σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια τα συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα κάθε πτυχίου.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να αναζητούν και να επεξεργάζονται σωστά τις απαιτούμενες πληροφορίες και να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις σε συνεργασία πάντοτε με την οικογένειά τους.

 

Κάθε επιτυχία στις σπουδές και στη ζωή σας

Ακολουθήστε το όνειρό σας!

Κάντε το όνειρο πραγματικότητα και την πραγματικότητα ονειρεμένη!

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…