Κύριε Υπουργέ,

 

Με την ευκαιρία του Διαλόγου για την Παιδεία, ζητάμε να έχουμε μια συνάντηση μαζί σας προκειμένου να θέσουμε τα βασικά θέματα, τα οποία απασχολούν την εκπαίδευση και τα σχολεία μας.

Το πρόβλημα της Παιδείας δεν είναι μόνο το Εξεταστικό σύστημα. Είναι το Νηπιαγωγείο, είναι το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Το εξεταστικό σύστημα είναι μια διαδικασία, την οποία δεν μπορούμε να δούμε μεμονωμένα χωρίς να συνεξετάσουμε τα προηγούμενα στάδια.

 

Επειδή οι Σχολικοί Σύμβουλοι βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσπαθώντας να δώσουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν και είναι υπεύθυνοι:

1) Για τον Προγραμματισμό και την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού έργου,

2) Την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών,

3) Τη διαχείριση της Εκπαιδευτικής πολιτικής και

4) Έχουν την ευθύνη για την Επιστημονική και Παιδαγωγική Καθοδήγηση των Εκπαιδευτικών,

 

επιθυμούμε να έχουμε  μια συνάντηση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων και για το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου.

 

Συνοπτικά θέτουμε υπόψη σας μερικά θέματα, τα οποία αναλυτικά εκθέτουμε στο υπόμνημα, το οποίο σας αποστέλλουμε.

 

Κύριε Υπουργέ,

Τα τελευταία δεκαπέντε τουλάχιστον χρόνια παρατηρούμε τη «γιγάντωση» ενός ιδιότυπου, «διοικητισμού άνευ πραγματικού αντικειμένου» στο χώρο της Εκπαίδευσης, που μεταφράζεται σε διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού ανορθολογικά και πολλές φορές καταστροφικά για το συμφέρον της εκπαίδευσης γενικότερα. Συνέπεια της εξέλιξης αυτής είναι οι παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος να  υποτάσσονται πολλές φορές στη γραφειοκρατία και να μην αποτελούν βασική προτεραιότητα των εκπαιδευτικών πολιτικών.

Ο ρόλος της επιστημονικής & παιδαγωγικής καθοδήγησης αγνοήθηκε και υποβαθμίστηκε συστηματικά, αν και θα  μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.

 

Ενδεικτικά παραδείγματα:

 

α) Η  αφαίρεση της πρόσθετης διδακτικής στήριξης (ΠΔΣ) από τους Σχ. Συμβούλους (Ανατέθηκε στους Διευθυντές Δ/νσεων τα τελευταία τρία έτη!), 

β) Η απόδοση του συντονισμού και ελέγχου των προγραμμάτων εκπαιδευτικών καινοτομιών (περιβαλλοντικά, καλλιτεχνικά και αγωγής υγείας) στους Δ/ντές Διευθύνσεων και όχι στους Σχολικούς Συμβούλους, οι οποίοι θεσμικά είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό και τον έλεγχο προγραμμάτων,

γ) Η απομάκρυνση των Σχολικών Συμβούλων (εδώ και δύο έτη)  από τα υπηρεσιακά συμβούλια και κατά την επιλογή των Διευθυντών των σχολείων, ως αυτά να υφίστανται για αποκλειστικά διοικητικές και μόνο ενέργειες και πράξεις, οι οποίες δεν έχουν απολύτως καμία εκπαιδευτική και παιδαγωγική επίπτωση!!.  

 

Η υποβάθμιση αυτή ουσιαστικά σημαίνει την αδυναμία να τεθεί ως κεντρικός στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πατρίδα μας, η ανάπτυξη της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και επιφαινόμενα αυτής της κατάστασης είναι:

 

Τα γραφεία όπου στοιβάζονται δεκάδες Σχολικοί Σύμβουλοι και τα ανύπαρκτα μέσα που διατίθενται για την άσκηση των καθηκόντων και του ρόλου τους. Η προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΠΘ μας υποσχέθηκε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, τους οποίους έχουμε απόλυτη ανάγκη για να φέρουμε σε πέρας το έργο μας.

 

Εκατοντάδες Σχ. Σύμβουλοι να μετακινούνται από νομό σε νομό και από νησί σε νησί για να καλύψουν τις ανάγκες επιμόρφωσης των εκπ/κών, πληρώνοντας οι ίδιοι τα έξοδά τους, τα οποία παίρνουν μετά από διάστημα 8 έως 18 μηνών και πολλές φορές αργότερα, αν υπάρχουν χρήματα. Οι  Περιφερειακοί Διευθυντές, πολλές φορές, αρνούνται την καταβολή των χρημάτων, ή δεν εγκρίνουν τις μετακινήσεις μας εκ των υστέρων. Είναι αναγκαία η άμεση παρέμβασή σας, προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα αυτό.

 

Η παντελής έλλειψη πόρων  τόσο για τις επιμορφωτικές δράσεις των Σχ. Συμβούλων όσο και για τα στοιχειώδη αναλώσιμα των γραφείων τους. Αποτέλεσμα είναι να πληρώνουν οι ίδιοι ή να «ζητούν» από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να καλύπτουν τα απαραίτητα. Υπάρχει πρόβλεψη στο ΕΣΠΑ και ποιος ο ρόλος των Σχ. Συμβούλων στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των 310.000 εκπ/κών που προβλέπεται;

 

Η μη ενημέρωση & σύνδεση των Σχ. Συμβούλων όσον αφορά στη λειτουργία και τις δράσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι Σχ. Σύμβουλοι καλούνται να υλοποιήσουν σχεδιασμούς, που πολλές φορές είναι μακριά από τη σχολική πραγματικότητα (επιμόρφωση για τα νέα βιβλία & αξιολόγησή τους).  Θεωρούμε αναγκαία την άμεση σύνδεση και αποτελεσματική επικοινωνία των Σχολικών Συμβούλων με το Π.Ι., καθώς και τη θεσμική πρόβλεψη για την αμφίπλευρη επικοινωνία και ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων.

 

Η συνεργασία με τα στελέχη της Διοίκησης (Περιφερειακούς Δ/ντές, Διευθυντές Δ/νσεων και Προϊσταμένους Γραφείων) είναι πολλές φορές αδύνατη. Ενώ χρειάζεται μια αρμονική συνεργασία, γίνεται προσπάθεια από μέρους τους υποβάθμισης, μείωσης ή και υποκατάστασης του έργου των Σχ. Συμβούλων. Έχουμε καθημερινά παραδείγματα στελεχών διοίκησης, τα οποία δεν εφαρμόζουν τους νόμους που αφορούν στις σχέσεις αυτές (Ν. 2986/2002, Υπ. Απόφαση Φ. 353.1./324/105657/Δ1/2002…).

 

Τα παραπάνω, κ. Υπουργέ, είναι ενδεικτικά της κατάστασης, η οποία επικρατεί.

 

Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας στην κατεύθυνση εφαρμογής των νόμων και αποκατάστασης του κύρους της επιστημονικής & παιδαγωγικής καθοδήγησης της εκπαίδευσης.

 

Ζητάμε την έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου του Σχ. Συμβούλου και τη διαμόρφωση ενός νέου ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας.

 

Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις αυτές θέλουμε να τονίσουμε και πάλι ότι καμιά εκπαιδευτική πολιτική, καμιά καινοτομία και νεωτερισμός δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν, αν δεν υποστηρίζονται από ένα διευρυμένο και καλά οργανωμένο σύστημα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης/επιμόρφωσης.

 

Η Π.Ε.Σ.Σ. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός σταθερού δικτύου Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης των εκπ/κών, το οποίο με το συντονισμό του Π.Ι. και τη συμμετοχή των Σχ. Συμβούλων, μπορεί να δώσει απαντήσεις στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.

 

Ευελπιστώντας ότι ο διάλογος αφορά και την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων Β΄θμιας και Α΄θμιας Εκπαίδευσης, προσδοκούμε την άμεση ανταπόκριση σας για συνάντηση και ενημέρωσή σας.

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Σ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (6972503313)Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (6976649498)  Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ , Ο ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (6944225845),  Ο ΤΑΜΙΑΣ: ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ(6942408841), ΤΑ ΜΕΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (6974101899), ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (6976809185), ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΗ (6937783315),  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ (6974410899).

 

 

Πηγή: www.alfavita.gr