Δύο ομάδες συγκρότησε η Α. Διαμαντοπούλου στο υπ. Παιδείας για να επεξεργαστούν τις αιτήσεις των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων.

 

Ειδικότερα η ομάδα εργασίας για την επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελείται από τους παρακάτω:

- Μάρκου Γεώργιος του Γεωργίου, μέλος ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

- Δουβίτσας Νικόλαος του Γεωργίου, διευθυντής προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας

- Ρούνη Παναγιώτα του Ιωάννη, προϊσταμένη του τμήματος στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας

- Ντούσσα Μαρία του Πάνου, , διοικητική υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας

- Καλογερά Αναστασία του Θεμιστοκλή, διοικητική υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας

- Κεχαγιά Αλεξάνδρα του Νικολάου, διοικητική υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας

- Αθανασοπούλου Φωτεινή του Χρήστου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας

- Τσίγκανου Φωτεινή του Γεωργίου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας

- Φράγκου Νικόλαος του Κωνσταντίνου, αποσπασμένςο εκπαιδευτικός στην Κ. Υ. του Υπουργείου Παιδείας

- Σμυρνάκη Μαρία του Παντελή, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας

- Δημητροπούλου Δήμητρα του Σωτηρίου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας

- Γρηγοράκης Αριστείδης του Δημητρίου, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας

- Ρόμβου Αργυρώ του Αποστόλου, διοικητική υπάλληλος στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας

 

Έργο της ομάδας εργασίας είναι η υποβοήθηση του έργου της επεξεργασίας των αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Ομάδα εργασίας συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από Απρίλιο τ.έ. με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου της μέχρι την τοποθέτηση των υποψηφίων από το οικείο Συμβούλιο επιλογής.

Η αποζημίωση της ομάδας εργασίας θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού ΚΑΕ 0515, ειδικός φορέας 19-220 και θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

Η ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕ

Η ομάδα εργασίας για την επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , αποτελείται από τα εξής πρόσωπα:

- Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης του Δημητρίου, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

- Παπαγεωργίου Ιωάννςη του Κυριάκου, διευθυντςή προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

- Ρούνη Παναγιώτα του Ιωάννη, προϊσταμένη του τμήματοςστελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

- Ντούσσα Μαρία του Πάνου, διοικητική υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας

- Καλογερά Αναστασία του Θεμιστοκλή, διοικητική υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας

- Κεχαγιά Αλεξάνδρα του Νικολάου, διοικητική υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας

- Αθανασοπούλου Φωτεινή του Χρήστου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας

- Τσίγκανου Φωτεινή του Γεωργίου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας

- Φράγκου Νικόλαος του Κωνσταντίνου, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας

- Σμυρνάκη Μαρία του Παντελή, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας

- Δημητροπούλου Δήμητρα του Σωτηρίου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας

- Γρηγοράκης Αριστείδης του Δημητρίου, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας

- Τσάκαλης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας

 

Έργο της ομάδας εργασίας είναι η υποβοήθηση του έργου της επεξεργασίας των αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Ομάδα εργασίας συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου της μέχρι την τοποθέτηση των υποψηφίων από το οικείο Συμβούλιο επιλογής.

 

 

29/04/2011
Πηγή: www.esos.gr