photo1mpourletidimin

Η ΕΟΕΔΕ συνεχίζει να πραγματοποιεί εκδηλώσεις με σκοπό την ανάδειξη της αναγκαιότητας της οικονομικής παιδείας στη χώρα μας και οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες. Έτσι, την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του βιβλίου «Οικονομική Εκπαίδευση: Θεωρία και Τεχνικές Διδασκαλίας» του Κωνσταντίνου Μπουρλετίδη.

 

Για το βιβλίο μίλησαν ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλης Κορκίδης, ο Καθηγητής Ηγεσίας και Μάνατζμεντ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημήτρης Μπουραντάς, ο Οικονομολόγος, Ιστορικός Νίκος Μέλιος, και ο Καθηγητής Οικονομικών, Υποδιευθυντής της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά Αντώνης Παπαβασιλείου. Συντόνισαν ο Διευθυντής Επενδυτικής Στρατηγικής Solidus Χρηματιστηριακή Δρ. Σπύρος Παπαθανασίου. Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΟΕΔΕ) Παντελής Τέντες.

photo2mpourletidi

Μεταξύ άλλων ο κ. Τεντές ανέφερε τα εξής:

"Η Οικονομική επιστήμη αποτελεί μια κοινωνική αναγκαιότητα. Αυτό γιατί ο άνθρωπος ιστορικά βρήκε τρόπους να παράγει αγαθά και να εξασφαλίσει τη συνέχεια των κοινωνιών στις οποίες ζούσε. Η συνέχεια αυτή αρχικά οργανώθηκε γύρω από την παράδοση και αργότερα στηρίχθηκε στα διατάγματα μιας και μοναδικής ανώτατης αρχής με απολυταρχική εξουσία.Επίσης μια άλλη λύση που δόθηκε ήταν αυτή που επέτρεπε σε κάθε μέλος της να κάνει αυτό που θεωρούσε σωστό και που του υπαγόρευε το οικονομικό του συμφέρον.
Όμως η οικονομική επιστήμη εμφανίζεται και ως επιστημονική αναγκαιότητα. Συγκροτείται σταδιακά ως ξεχωριστή επιστήμη και στηρίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και μεθόδους. Σήμερα η οικονομική επιστήμη αποτελεί αδήριτη εκπαιδευτική αναγκαιότητα. Ο άνθρωπος χρειάζεται πολύ-επίπεδη γνώση και μόρφωση για να αποκτά συνείδηση της θέσης του στη κοινωνία. την αντίληψη της συλλογικής δράσης, της συνεργασίας και της οργάνωσης, ώστε να διεκδικεί τα δικαιώματα στη ζωή και την εργασία.

Έτσι στο σχολείο οι επιστημονικές γνώσεις, κλάδοι, δραστηριότητες πρέπει να είναι ισοδύναμες, ισότιμες και να λειτουργούν οργανικά, συνθετικά, μορφωτικά με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ατόμου. Οι προτάσεις του υπουργείου Παιδείας για τη μεταρρύθμιση του Λυκείου δεν έχουν το μάθημα της οικονομίας ως υποχρεωτικό αλλά ως επιλογής. Εμείς πιστεύουμε ότι η συμμετοχή στο οικονομικό γίγνεσθαι όλων των ατόμων, η λήψη ορθολογικών αποφάσεων και επιλογών στην παραγωγή, κατανομή και κατανάλωση των αγαθών καθιστούν την οικονομική εκπαίδευση απαραίτητη γενική γνώση και θα πρέπει να διδάσκεται υποχρεωτικά σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν.
Αυτό επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία με οδηγία της δίνει ιδιαίτερη σημασία στη χρηματοπιστωτική εκπαίδευση ως συμπληρωματικού μέσου προστασίας του καταναλωτή. Διαπίστωσε δε μετά από σχετική έρευνα ότι υπάρχει δυσκολία κατανόησης ζητημάτων χρηματοπιστωτικής φύσης γιατί τα νοικοκυριά δεν έχουν κατανοήσει βασικές οικονομικές έννοιες όπως για παράδειγμα το επιτόκιο, ο ανά-τοκισμός η επένδυση ο πληθωρισμός κ.ά. Επομένως η οικονομική εκπαίδευση πρέπει να θεωρείται αναγκαία τόσο για την ασφάλεια των ατόμων όσο και του κοινωνικού συνόλου.
Οι προτάσεις της Ένωσής μας που στόχο έχουν να συμβάλλουν εποικοδομητικά στο διάλογο για την αναμόρφωση του Λυκείου είναι οι παρακάτω:
α. Να παραμείνει το μάθημα «Αρχές Οικονομίας», ως Υποχρεωτικό μάθημα στην Α ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου και να διδάσκεται (2) ώρες εβδομαδιαία .
β. Να εξασφαλίζεται η συνέχεια της διδασκαλίας των Οικονομικών μαθημάτων στη Β ΄ και Γ ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου με τη δημιουργία Ομάδας Οικονομικών μαθημάτων.
γ. Τα μαθήματα βαρύτητας στη Γ ΄ τάξη για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές του 5ου Επιστημονικού πεδίου Οικονομίας και Διοίκησης να είναι:
1. «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» με συντελεστή αυξημένης βαρύτητας (1,3)
2. «Μαθηματικά» με συντελεστή βαρύτητας (1)
3. «Έκθεση» με συντελεστή βαρύτητας (1)
4. «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» με συντελεστή βαρύτητας (0,7)
"

 

Η παρουσίαση του βιβλίου εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων-παρεμβάσεων και εκδηλώσεων της ΕΟΕΔΕ με τίτλο «Η οικονομική κρίση και η αξία της οικονομικής εκπαίδευσης».

prosklisi