Εμπλουτίζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Ψηφιακού Σχολείου και σε αυτό έχουν αρχίσει να αναρτώνται τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, το Ψηφιακό Σχολείο είναι βασικό συστατικό του οράματος του Νέου Σχολείου. Στοχεύει ώστε η χρήση των νέων τεχνολογιών να γίνει ο καταλύτης για την αλλαγή του περιεχομένου των Προγραμμάτων Σπουδών και της σχολικής γνώσης, της διδασκαλίας και της μάθησης, της σχέσης εκπαιδευτικών και μαθητών, της σχέσης γονιών και σχολείου.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή:
Α Γυμνασίου http://digitalschool.ypaideias.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=19
Β Γυμνασίου http://digitalschool.ypaideias.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=20
Γ Γυμνασίου κλικ εδώ http://digitalschool.ypaideias.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=21

Α Λυκείου http://digitalschool.ypaideias.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=22
Β Λυκείου http://digitalschool.ypaideias.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=23
Γ Λυκείου
http://digitalschool.ypaideias.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=24