Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αναβάθμιση του Γραφείου Ενημέρωσης των Πολιτών (Γ.Ε.ΠΟ.), ανταποκρινόμενη στην ανάγκη των πολιτών για επικοινωνία και ενημέρωση για τα θέματα του Υπουργείου.

 

Για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου σε ανθρώπινο δυναμικό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα στελεχώσουν το Γ.Ε.Π.Ο. (διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό) να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού της Κ.Υ. (γραφείο: 2036, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3443591) ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση, Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι.

 

Οι αρμοδιότητες των στελεχών του Γραφείου , μεταξύ άλλων, είναι:

α. διαδικτυακή επικοινωνία

β. τηλεφωνική επικοινωνία

γ. ενημέρωση των πολιτών με την προσέλευση τους στο ΓΕΠΟ.

 

Όσοι επιλεγούν για τη στελέχωση του Γραφείου, θα επιμορφωθούν στα θέματα του Υπουργείου Παιδείας που θα αναλάβουν να διαχειριστούν καθώς και σε θέματα επικοινωνίας. Η επιμόρφωση και η απασχόληση τους θα πιστοποιηθεί με αντίστοιχη βεβαίωση συμμετοχής.

 

Οι συγκεκριμένες θέσεις που προτείνονται είναι πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30.9.2010

Η Παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΙΔΗΣ

 


17/09/2010
Πηγή: www.esos.gr