Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου, καθορίζεται το αναμορφωμένο διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμα των 800 ολοήμερων σχολείων, τα οποία θα λειτουργούν από το σχολικό έτος 2010 - 2011 με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8:10 πμ και η λήξη στις 14:00 μμ για όλες τις τάξεις.

Αναφορικά με τα 800 Νέα Ολοήμερα Σχολεία, η κυρία Χριστοφιλοπούλου δήλωσε:

«Αυτό είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση των ριζικών αλλαγών που φέρνει το Νέο Σχολείο. Στο στάδιο αυτό ενοποιούμε την εκπαιδευτική λειτουργία στο υποχρεωτικό πρόγραμμα, δημιουργώντας μια ουσιαστική παιδαγωγική αναβάθμιση, ενώ παράλληλα παρέχουμε στη σχολική κοινότητα τη δυνατότητα σχεδιασμού της προαιρετικής ζώνης ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και τις δυνατότητες του συγκεκριμένου σχολείου».

 

Οι επιμέρους αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν ως εξής:

 

* Αύξηση κατά 1 ώρα του γλωσσικού μαθήματος στις Α΄ και Β΄ τάξεις.
* Αύξηση κατά 1 ώρα του μαθήματος των μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις
* Αισθητική Αγωγή : Περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή.

* Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται κατά 2 για τις Α΄, Β΄ , Γ΄ και Δ΄ τάξεις. Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ η μία διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής θα διατίθεται για χορούς.

* Προστίθεται το μάθημα των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις για 2 ώρες και αυξάνεται κατά 1 ώρα για τις υπόλοιπες τάξεις.
* Προστίθεται το μάθημα των Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας για 2 ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.
* Στην Ευέλικτη Ζώνη (ΕΖ) αναπτύσσονται διαθεματικά προγράμματα με πρωτοβουλία του κάθε εκπαιδευτικού.

Στην Α΄ τάξη : Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Αγωγής Υγείας.

Στην Β΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Διατροφικών Συνηθειών

Στην Γ΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Στην Δ΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

 

Τα διδακτικά αντικείμενα από τα οποία μπορεί να γίνει επιλογή ως προς το πλήθος τους και τις ώρες που θα διδάσκονται είναι τα παρακάτω:

* Μελέτη
* Αθλητισμός
* Θεατρική Αγωγή
* Αγγλικά
* Μουσική
* Δυνατότητα παρακολούθησης δεύτερη ξένης γλώσσας για πρώτη φόρα στη χώρα μας
* Εικαστικά
* Πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων

 

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών ομίλων οι μαθητές όλων των τάξεων μπορούν να προετοιμάζουν σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια της αισθητικής, καθώς και την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του πολιτισμού.

Η αποχώρηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος μπορεί να γίνει, είτε με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος (16:15), είτε κατά το χρονικό διάστημα 15:30 - 15:40, εφόσον έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων στη σχολική μονάδα.

Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση, δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.


Δείτε τους σχετικούς πίνακες

 

 

31/05/2010
Πηγή: www.esos.gr