της Γ΄ τάξης των Ημερησίων και Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2009-2010 και για τις δύο δυνατότητες πρόσβασης στα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. κ.λ.π.

Για το συγχρονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων και της Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2009-2010 κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης. Για το λόγο αυτό, οι Διευθυντές των Ημερησίων & Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο σχολείο τους τα μαθήματα για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. κ.λ.π., να συνεργαστούν κατά κλάδους-ειδικότητες και όλοι μαζί, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που τυχόν έχουν προκύψει.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Δ/ντές των ΕΠΑ.Λ. ενημερώνουν αμέσως τον Προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε. και το Σχολικό Σύμβουλο του οικείου κλάδου ή ειδικότητας με έγγραφο, το οποίο κοινοποιούν στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. που ανήκει το σχολείο.

Υπεύθυνοι για το συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά και την παρακολούθηση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης είναι οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Ε.Ε.

Τα Γραφεία Ε.Ε. παρακαλούνται να αρχίσουν άμεσα τη διαδικασία συγκρότησης των επιτροπών με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.

 

1. Συγκρότηση και έργο των ομάδων παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης.

Σε κάθε Γραφείο Ε.Ε. συγκροτείται τριμελής επιτροπή ως ομάδα παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.. Η επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε. και από τους Σχολικούς Συμβούλους που εδρεύουν στο Νομό για τα μαθήματα της ειδικότητάς τους (εφόσον υπάρχει δυνατότητα) και από εκπαιδευτικούς της ειδικότητας.

Χρέη προέδρου της ομάδας θα ασκεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου Ε.Ε., ο οποίος ορίζει και το γραμματέα της επιτροπής.

Έργο της ομάδας αυτής είναι να εξετάζει τις πληροφορίες των ΕΠΑ.Λ. σχετικά με την πορεία της διδακτέας - εξεταστέας ύλης για τον έλεγχο της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που αποστέλλουν οι σχολικές μονάδες και να επιλύει τα προβλήματα που τυχόν επισημαίνονται από τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ.

 

2. Αποστολή στοιχείων από τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και οδηγίες συμπλήρωσης.

Οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να υποβάλλουν (σε δισκέτα και σε έντυπη μορφή) στο αρμόδιο Γραφείο Ε.Ε., στο οποίο ανήκει το ΕΠΑ.Λ., συμπληρωμένο τον Πίνακα Παρακολούθησης Ύλης (πίνακας 1) με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους α) μέχρι και 21/12/2009, β)μέχρι και 29/01/2010, γ) μέχρι και 26/02/2010, δ) μέχρι και 29/03/2010 και ε) μέχρι και 30/04/2010.

 

3. Συγκέντρωση πινάκων από τα Γραφεία Ε.Ε.

Οι πίνακες θα συγκεντρώνονται από την ομάδα παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο και θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων από το Γραφείο Ε.Ε.. Η συγκέντρωση και η υποβολή των στοιχείων θα γίνει για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρονται πιο πάνω. Η αποστολή, σε όλες τις περιπτώσεις, θα γίνει μέσω των Γραφείων Ε.Ε. 1) σε έντυπη μορφή, 2) με αποστολή e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και 3) σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα - cd).

Συγχρόνως, παρακαλούμε την ομάδα συντονισμού της ύλης να ενημερώνει το Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Σπουδών Δ.Ε. του Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εάν η διδασκαλία της διδακτέας-εξεταστέας ύλης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους, για τα σχολεία εκείνα που έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση στην κάλυψη της διδακτέας-εξεταστέας ύλης.

Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή παρακολούθησης είναι υπεύθυνη να ελέγχει, ώστε οι συγκεντρωτικοί πίνακες να συμπληρώνονται ορθώς και να αποστέλλονται χωρίς ελλείψεις και ασάφειες.

 

4. Συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων - Τήρηση των χρονικών προθεσμιών

Η επιτροπή θα πρέπει να συγκεντρώσει όλους τους συμπληρωμένους πίνακες από όλα τα ΕΠΑ.Λ. και να αποστείλει τα στοιχεία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Β', Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι - Γραφείο 1101) με τους τρόπους που περιγράφηκαν στην παράγραφο (3). Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του Τμήματος Β΄ της Δ.Σ.Δ.Ε. παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι του Γραφείου Ε.Ε. να συνοδεύουν τα στοιχεία με συμπληρωμένο τον συγκεντρωτικό πίνακα (πίνακας 1). Η επιτροπή του αρμόδιου Γραφείου Ε.Ε. συμπληρώνει το όνομα του σχολείου που έχει καθυστερήσει περισσότερο από όλα τα ΕΠΑ.Λ. του Νομού.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Γραφείου Ε.Ε. να μεριμνούν για την πιστή τήρηση των ημερομηνιών αποστολής των στοιχείων στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

5. Εισηγητική έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής

Τέλος, τονίζεται ότι θα πρέπει να συνυποβληθεί από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε. και σύντομη έκθεση με την πορεία των ενεργειών, στις οποίες προέβη η επιτροπή για την επίλυση των προβλημάτων των σχολείων και για την ολοκλήρωση της ύλης, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 139093/Γ2/10-11-09 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2348 τ.Β΄) που καθορίζει την εξεταστέα-διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων και της Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων να απευθύνεστε στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στο τηλέφωνο 2103442478.

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ


18/12/2009
Πηγή: www.esos.gr